Om Rickleån

Om Rickleån

Historik Rickleån har varit känd som fiskeälv ända sedan 1300-talet. 1337 omtalas byn för första gång i skrift då Gudlev Bilder testamenterade halva laxfisket till Uppsala domkyrka. Sedan 1583 har Rickleå Byamän haft fiskerätten i Rickleåns nedre del och så är det än...