Historik

Rickleån har varit känd som fiskeälv ända sedan 1300-talet. 1337 omtalas byn för första gång i skrift då Gudlev Bilder testamenterade halva laxfisket till Uppsala domkyrka.

Sedan 1583 har Rickleå Byamän haft fiskerätten i Rickleåns nedre del och så är det än idag.

Ån har sin början i Bygdeträsket vid Bygdsiljum och rinner ca 48 km innan den når ”Seapool”. Något unikt med Rickleån är att den nedre delen (från Robertsfors till havet) aldrig har blivit flottrensad, vilket gör att den har en annorlunda karaktär genetemot de flesta andra kustmynnande älvarna i Sverige med sina stora stenblock och varierande forsar.

Laxfiske har historiskt varit väldigt bra i Rickleån, men vid 60-talet så försvann laxen nästan helt. De senaste åren har dock laxen ökat i antal men det är väldigt långt kvar till fornstora dagar.

Numera är det istället främst havsöringsfisket som lockar till sig fiskare, speciellt vårfisket och det sena höstfisket är populärt. Ån hyser väldigt stora öringar och drömfiskar upp mot 10 kg fångas nästan varje år.

Laxen stiger ganska sent i Rickelån, ofta först framåt midsommar. Sommarfisket efter lax och öring kan vara svårt då ån ofta har lågt vatten men om man har tålamod och använder lätt utrustning så kan man lyckas. Om inte annat är det en upplevelse att se fiskarna vältra sig på forsnackarna. Det finns även stor harr i ån och ån lämpar sig väl till flugfiske.

Karta

  • Ladda ner fiskekarta HÄR! (.pdf)

 

Kartan är gjord av Blixt-Einar.