Tider

 • Fiskepremiär: 1:a maj
 • Fiskeperiod: 1/5 – 30/11
 • Uppehåll /Totalt fiskeförbud 15/9 – 31/10
 • Öring tillåten 1/5-14/9.
 • Lax tillåten 1/6 – 14/9.
 • Harr tillåten 1/6 – 30/11.

All övrig tid är fiske förbjudet.

Uppdaterad: 2024-04-09

Regler

 • Minimått: Lax och Öring 50cm, Harr 40cm.
 • Maxmått på gädda: 75 cm (alla större än detta skall återutsättas).
 • Fisk under minimått skall försiktigt avkrokas och återutsättas.
 • En harr, en lax och en öring per fiskare och dag får avlivas.
 • Rotationsfiske skall bedrivas.
 • Kräftfiske är inte tillåtet.
 • Håvfiske är inte tillåtet.
 • Fisk som fångas under fredningstid, felkrokad fisk eller fisk under minimimått skall ovillkorligen återsättas. Detta gäller även om fisken anses skadad.

OBS! Släpp varsamt tillbaka besor, det är ingen bra matfisk och gör mer nytta i vattnet. Det kan vara svårt att se skillnad på besor och blänkare, speciellt i Rickleån där den utlekta fisken kan vara i ganska gott skick. Kika på denna sida för hur man ser skillnad: https://www.fiskejournalen.se/blank-eller-besa-vi-reder-ut-begreppen/

Gå gärna in på www.svenskafiskeregler.se för fler regler gällande sportfiske

Fiskegränser och regler för fisket efter kusten och i åmynnet finns det på Länsstyrelsens webbplats.